COVİD üçün hansı qan analizləri yoxlayırlar
Laboratoriya analizləri
COVİD üçün bu analizləri yoxlamaq məsləhət görülür

COVİD İgG və İgM
COVİD PZR
Qanın kliniki analizi (QKA)
CRP - C-reaktiv protein
Koaquloqramma - PT (protrombin), INR, F (fibrinoqen), APTZ (aktivasiya protrombin zamanı, TZ (trombin zamanı)
D-Dimer

COVİD-19 xəstəliyin müalicəsi üçün antibiotiklər istifadə olunur?

Xeyr. Antibiotiklər virusa təsir etmir, onlar yalnız bakterial infeksiyalara qarşı təsirlidir. COVID‑19 virus təbiətli olduğundan antibiotiklər qeyri-effektivdir. COVID‑19-un profilaktikası və müalicəsi üçün antibiotiklərdən istifadə etmək olmaz. Onlardan istifadəyə yalnız həkimin göstərişi əsasında bakterial infeksiyanın müalicəsi üçün yol verilir.