Prokalsitonin ya C-reaktiv zülal?
Analizlərin fərqləri nədir?
Prokalsitonin (PCT) bakterial infeksiyanın göstəricisidir. Kalsium metabolizmasını tənzimləyən kalsitonin hormonunun əvvəlcisidir. Normalda onun sintezi tiroid bezində meydana gəlir. Bu vəziyyətdə əmələ gələn bütün prokalsitonin kalsitoninə çevrilir və praktik olaraq qan dövranına daxil olmur.

Prokalsitoninin artımı
PCT konsentrasiyasında artım bakterial mənşəli sistemik iltihabla (ağır bakterial infeksiyalar, sepsis) baş verir. Bu şəraitdə, tiroid bezinə əlavə olaraq kalsitoninin sintezi, retikuloendotelial sistemin hüceyrələrində aktivləşir və bu da qanda prokalsitonin səviyyəsinin artmasına səbəb olur.
Bu vəziyyətdə əsas induktorlar qram mənfi bakteriyaların lipopolisakkarididir, həmçinin IL-6 və TNF-a iltihab əleyhinə sitokinlərdir.
Prokalsitoninin qanda dövriyyə səviyyəsi çox aşağıdır. Virus və mantar infeksiyaları ilə yanaşı allergik və otoimmün xəstəliklərlə birlikdə prokalsitonin səviyyəsi praktik olaraq dəyişmir, bu da xəstəliklərin diferensial diaqnozuna imkan verir. Sağlam insanlarda və donorlarda 0,01 ng / ml səviyyəsində təyin olunur. Şiddətli bakterial infeksiyalarda (sepsis), həmçinin tiroid xərçəngi və bəzi ağciyər xərçənglərində (kalsitoninin artması ilə birlikdə) yanıq xəstəliyi halında 20 ilə 200 ng / ml arasında arta bilər, yəni. prokalsitoninin qan plazmasında konsentrasiyası infeksion prosesin şiddətinə nisbətdə artır.
Bu meyarlar bakterial sepsisin digər iltihablı proseslərdən fərqli diaqnoz qoyulmasına imkan verir. PCT tərkibindəki ən böyük artım, ağır SIRS (sistemli iltihablı cavab sindromu) və çoxsaylı orqan disfunksiyası sindromunun gələcək inkişafı üçün proqnoz kimi xidmət etmişdir.

Prokalsitonin (procalcitonin, PCT) - 65 AZN


İlk dəfə 1930-cu ildə kəskin xəstələrin qan zərdabında tapılan Streptococcus pneumoniae'nın hüceyrə divarı C-polisaxaridinə birləşən və orqanizmləri aqqlütinasiya edən maddə kimi təsvir olunmuşdur. Daha sonra C-reaktiv zülal ( CRP ) olaraq adlandırılmış və bir iltihab göstəricisi kimi istifadə olunmağa başlanılmışdır. Miokard infarktı, stres, travma, infeksiya, iltihab, cərrahi və ya neoplastik proliferasiyalardan sonra plazmada səviyyəsi 1000 dəfəyə qədər yüksələ bilən ən güclü kəskin faza zülallarından biridir.

CRP- nin ölçülməsi:
* Müxtəlif xəstəliklərin skrininqi
* Revmatiod artrit kimi iltihabi xəstəliyin aktivliyinin qiymətləndirilməsi,
* Sistem qırmızı qurd eşənəyi, leykoz və ya cərrahi müdaxilələrdən sonra yaranan infeksiyanın müəyyən olunması
* Böyrək transplantasiyası olunmuş xəstələrdə orqan rəddinin təqibi
* Neonatal septisemiya
* Meningitin araşdırılması üçün klinik cəhətdən çox vacibdir.

https://www.evdelab.az/lab