Laboratoriya xidmətləri
Qiymətlər

Koronavirus/COVID
Antiqen və PZR analizlər - Covid-19 və seroloji təyini - IgM, IgG
(IFA və ekspress)

Hematoloji analizlər

Ümumi analizlər

Biokimyəvi analizlər
Hormonal analizlər
İnfeksiyalar
Onkomarkerlər
Mikrobiologiya